hareket ettirmek perma

belgili tanımlık belge bkz. have hareket ettirmek burada.